Laulud

Toamängud

Õuemängud

Mängud 0-6 a.

Mängu tähtsus lapse arengule.doc

Mängu tähtsus lapse arengule.pdf

Mängu tähtsus lapse arengule.

 • Mõjutab lapse füüsilist, emotsionaalset, kognitiivset ning sotsiaalset arengut. 
 • Põhitegevus koolieelses eas.
 • Enesele teadvustamata õpib laps mängu kaudu, märkamata, et tegeleb õppimisega.
 • Mänguline tegevus annab lapsele võimaluse saadud teadmisi koheselt kasutada.
 • Laps omandab koos täiskasvanuga mängides järk-järgult vajalikke õpioskusi.
 • Mängust haaratud laps saab uusi oskusi ja teadmisi, areneb loovus, fantaasia, aktiivsus, tähelepanu- ja üldistusvõime.

 

Head mängu mängitakse igal võimalikul juhul, korduvalt ja tihti!

 

Õpiülesanded:


1. Tuletage meelde, milliseid mänge mängisite lapsepõlves kõige
meelsamini?
2. Kas eelistasite mänge, mis olid rohkem seotud liikumisega või
mänge, mis eeldasid aktiivset kõne kasutamist?
  

 

Kasutatud kirjandus:

 1. http://www.hot.ee/mangunurk/vanus.htm
 2. http://www.hot.ee/mangunurk/toas.htm
 3. http://www.teretere.eu/oppemang-selle-tuubid-ja-mangijad/
 4. http://www.scribd.com/doc/40154119/4/LAPSE-MANGU-JUHENDAMINE
 5. Kivi, L.; Sarapuu, H. 2005. Laps ja lasteaed. Lasteaiaõpetaja käsiraamat. Tartu.