Kunsti valmimiseks on tarvis osata teatud hulka tehnilisi võtteid. Nende õpetamine toimub teostuse kaudu.

Töövahendite kasutamine arendab:

  • tööoskuseid;
  • korra ja puhtuse hoidmist;
  • kujunevad esmased teadmised ohutusest.