Moodulit hinnatakse aasta jooksul 2 korda (jaanuaris ja aprillis). Mõlemal korral esitatakse hindamiseks loovtegevuste kaust, mis koostatakse vastavalt juhendile.

Lapsehoidjatel on loovtegevuste kaust üks osa lõputööst "Lapsehoidja sumadan."

Hooldustöötajatel jätkub kausta koostamine II. kursusel (lisanduvad tegevused sotsiaalteenusel olev klient ja eakad). 

Esimese poolaasta lõpul sooritatakse test loovtegevuste õpetamise didaktika põhjal (vt. kodutööde ja arvestuste ajakava).

Selleks läbida e-kursus "Aktiviseerivad tegevused."

LOOVTEGEVUSTE KAUST I. JUHEND.

Koguda, kasutades erinevaid allikaid (ajakiri "Pere ja kodu"), illustreeritud raamatuid lapse fantaasia arendamiseks, mängudes jne.) endale järgmisi lapsehoidja tööks vajalikku isiklikku materjali:

 • põnevaid ja huvitavaid tehnikaid lapse fantaasia arendamiseks koos näidistega (vähemalt 10 tööd);
 • 5 mängu õues mängimiseks;
 • 5 mängu toas mängimiseks.
 • lihtsad laulud, luuletused, liisu-salmid igapäevategevuste (riietumine, söömine, uinumine, kehaosade nimetamine jms.) õpetamiseks (vähemalt 10).

 

Iga näidistöö sisaldab tööjuhist:

 • pealkiri;
 • vanus;
 • vahendid;
 • töökäik;
 • kommentaarid, kogemused, mida töö juures arvestada.

 

Vaata kuidas VORMISTADA

                   

Näidistööde esitamine:

 • kodused tööd praktilistest lahendustest esitada õpetajale hindamiseks elektrooniliselt, saata meili teel aadressil kalf.kristina@gmail.com;
 • fotoaparaadi puudumisel hindab õpetaja töid tunnis;
 • tööd, mida pole võimalik õpimapis esitada (skulptuur, liivatööd jne.) pildistada, fotod lisada loovtegevuste kausta.

 

Loovtegevuste kausta vormistamine.

Tegevuste sihtrühmaks on väikelapsed.

Hinnatakse:

 • kasutamise süsteemsust;
 • loovust;
 • nähtud vaeva suurust.

 

Kaust esitatakse soovitavalt jaanuari kuu sessiooniks, täpsem tähtaeg lepitakse kokku.

 

LOOVTEGEVUSTE KAUST II. JUHEND    

II. poolaastal lisada:

 • 5 tegevust, mis on puudega lapse meelte- ja tegevuslikuks arendamiseks, mida sina kui lapsehoidja oleksid suuteline läbi viima. Ideid ja tegevusi saad õpikust "Erivajadusega lapse kaasamine" (KAK raamatukogu) ja paljudest erinevatest raamatutest, mis on mõeldud lastega tegelemiseks üldiselt.