Kordamisküsimused.doc

Kordamisküsimused.pdf

 

 1. Kuidas kujuneb lapse joonistamisoskus?
 2. Kuidas mõjutab kunstitegevus lapse arengut?
 3. Kuidas toetada/innustada lapse loovust? 
 4. Millised kunsti töövahendid stimuleerivad väikelapsi tegutsema?
 5. Mida peab täiskasvanu kunstitegevust läbiviies meeles pidama? 
 6. Kas kunstitegevust on võimalik integreerida teiste tegevustega? 
 7. Mis on laste joonistustes esimene äratuntav objekt ? 
 8. Mis on esimene kujund mille laps joonistab?
 9. Mille poole püüdleb eelkoolieas joonistav laps?
 10. Kui vanalt jõuab laps enam-vähem süsteemse detailse kujutamisviisini?
 11. Mis iseloomustab 3-aastase lapse joonistust?
 12. Mida peab jälgima lapsele kunstivahendeid valides?
 13. Milline asend ja koht on sobilik lapsele kunstitegevusel?
 14. Kuidas õpetada täpitamist?
 15. Kuidas õpetada vertikaal- ja horisontaaljoonte tõmbamist (joonis)?
 16. Kuidas õpetada ringi joonistamist (joonis)?
 17. Kuidas õpetada kandilise vormi joonistamist (joonis)? 
 18. Mida arendab voolimine?
 19. Nimeta voolimisvõtted. 
 20. Milliseid voolimismaterjale ei kasutata eelkoolieas?
 21. Kuidas teisendada ruutu ringiks?
 22. Kuidas käes hoida kääre?
 23. Kuidas õpetada lapsele rebimist?
 24. Nimeta voltimisvõtted?
 25. Kuidas õpetada  liimi kandmist paberile/kujundile?