1. Õpijuhis. Teema „E-kursus“, „Mängud.“

  • Tutvumine e-kursuse keskkonnaga.
  • Tutvumine teemaga ”Mängud.”
  • Alustada loovtegevuste kausta koostamisega (mängude/laulude/luuletuste kogumine).
  • Vahvaid leide (s.o. raamatud,luuletused,laulud jms., nende asukohtadest ja aadressidest saad teavitada kaasõpilasi e-kursuse keskkonnas (loovtegevuste kaust, foorum).

 

2.  Õpijuhis. Teema „Voolimine“.Tutvuge õppematerjalidega: vahendid, töövõtted, didaktika ja käelised oskused. Tehke kaks näidistööd, kasutades erinevaid vahendeid. Näidistööd pildistada ja saata elektrooniliselt. Vaadake e-kursuses kaaslaste näidistöid (loovtegevuste kaust   kodutööd).  

 

3. Õpijuhis. Teema "Joonistamine/maalimine." Tutvuge õppematerjalidega: vahendid, töövõtted, didaktika ja käelised oskused. Tehke läbi kaks näidistööd, kasutades erinevaid vahendeid. Näididtööd pildistada ja saata elektrooniliselt. Vaadake e-kursuses kaaslaste näidistöid (loovtegevuste kaust  kodutööd).  

4. Õpijuhis. Teema „Kleepetöö.“ Tutvuge  õppematerjalidega: vahendid, töövõtted, didaktika ja käelised oskused. Tehke läbi kaks näidistööd  rebimistehnikas ning üks voltimistöö. Näidistööd pildistada ja saata elektrooniliselt. Vaadake e-kursuses kaaslaste näidistöid (loovtegevuste kaust    kodutööd).  

 

5. Õpijuhis. Teema „Meisterdamine.“  Tutvuge õppematerjalidega: vahendid, töövõtted, didaktika ja käelised oskused. Tehke läbi kaks näidistööd erinevatest taaskasutatavatest materjalidest ja kaks näidistööd erinevatest looduslikest materjalidest. Näidistööd pildistada ja saata elektrooniliselt. Vaadake e-kursuses kaaslaste näidistöid (loovtegevuste kaust    kodutööd).  

6. Õpijuhis. Teema „Mängud.“ Tutvuge õppematerjaliga: last arendavad mängud, nende mõju lapse arengule ja mänguoskused.

 

  • Koguda, kasutades erinevaid allikaid (ajakiri "Pere ja kodu"), illustreeritud raamatuid lapse fantaasia arendamiseks, mängudes jne.) endale järgmisi lapsehoidja tööks vajalikku isiklikku materjali loovtegevuste kausta:  5 mängu õues mängimiseks; 5 mängu toas mängimiseks; vähemalt 10 lihtsad laulud, luuletused, liisusalmid igapäevategevuste (riietumine, söömine, uinumine, kehaosade nimetamine jms.) õpetamiseks.

  • Kogutud mänge/laule/luuletusi kasutage lasteaiapraktikal olles.

  • Arvamuses analüüsige: Kuidas lapsed mängude/laulude/luuletustega kaasa tulid?; Kuidas lastele mängud/laulud/luuletused meeldisid?; Millised probleemid tekkisid mängude/laulude/luuletuste läbiviimisel?

 

7. Õpijuhis. Teema teoreetiline test. Korrata teema teoreetiline osa:töövõtted, didaktika, mängud, oskused.