Käesolev  E-kursus on mõeldud kasutamiseks lapsehoidja ja sotsiaaltööd õppivatele kaugõppe õpilastele aktiviseerivate tegevuste tundideks. Samuti iseseisvaks enesetäiendamiseks lasteaiaõpetaja abidele.

Eesmärgid:

  • omandada teadmised last arendavatest tegevustest;
  • kavandada, läbi viia ja analüüsida eakohaseid päevategevusi;
  • teab, kuidas toetada lapse loovust praktiliste tegevuste kaudu;
  • teada ja osata kasutada enim kasutatavaid laste kunstivahendeid; 
  • koguda lapsehoidja tööks vajalikku materjali isiklikku loovtegevuste kausta.

 

 kristina pilt kodukale 1.jpg                                    vaike_sotsiaalfond.JPG      

Soovin Teile julgust olla loov

                    Kristina Kalf